Produkty certyfikowane

Marka PRODUKT CERTYFIKOWANY ZIEMI TURA, będąca integralną częścią systemu brandingu opracowanego przez Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. przyznawana jest rękodziełu, produktom żywnościowym, usługom noclegowym i gastronomicznym oraz usługom turystycznym (rekreacyjnym), które przejdą pozytywnie proces certyfikacji w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Certyfikacji.

Celem marki jest ukazanie obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. , tj.: dziewięciu gmin członkowskich – Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Turek, Przykona, Władysławów oraz członka wspierającego – Miasta Turek, jako regionu o walorach społeczno-ekonomicznych i rekreacyjno-turystycznych.

Ponadto wspólna marka realizować będzie takie cele jak:

  • wspieranie rozwoju lokalnych producentów (rolników, rękodzielników, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, organizacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw), działających na obszarze gmin członkowskich Stowarzyszenia w zgodzie z tradycją, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz których wyroby i usługi odznaczają się wysoką jakością;
  • animowanie współpracy pomiędzy wytwórcami certyfikowanych wyrobów i usług;
  • podniesienie poziomu oferowanych usług i wyrobów;
  • promowanie i popularyzacja rodzimych produktów tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym;
  • przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez poprawę warunków do rekreacji i wypoczynku turystów oraz mieszkańców.

Celem głównym certyfikacji jest promowanie oraz wsparcie sprzedaży wyrobów i usług wytwórców oraz usługodawców działających na obszarze ww. gmin, nawiązujących do tradycji, historii i specyfiki regionu, pośród jego mieszkańców oraz potencjalnych turystów i nabywców. Wspieranie rozwoju produktów i usług lokalnych przyczyni się do zwiększenia ich udziału w rynku, a tym samym do zmniejszenia zjawiska napływu tanich i niskiej jakości produktów z zewnątrz, w tym z krajów wykorzystujących w procesie produkcji oraz świadczenia usług „tanią siłę roboczą”.

Zostań naszym Partnerem

Uprawiasz warzywa i owoce? Wytwarzasz sery według lokalnej receptury? A może przyrządzasz niesamowite weki które kochają wszyscy?

Wypełnij formularz i sprzedawaj swoje produkty za pośrednictwem platformy zrzeszającej najlepszych lokalnych sprzedawców!

Przewiń stronę do góry